معرفی اعضای شورای کارشناسی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش ایرانگرد نیوز، ارد عطارپور، جعفر صانعی مقدم، علیرضا قاسم خان و فرهاد ورهرام همراه با معاون فرهنگی این مرکز به عنوان اعضای کارشناسی شورای تولید فیلم های مستند این مرکز منصوب و معرفی شدند.

همچنین هومن مرادی کرمانی هم دبیری جلسات هفتگی این شورا را برعهده خواهد داشت.

اعضای شورای مذکور تا پایان جشنواره بین المللی سینماحقیقت صرفا به بررسی و تعیین تکلیف قراردادها و تولیدات نیمه تمام و متوقف شده مرکز خواهند پرداخت و پس از آن بررسی طرح های مستند ارسالی به دبیرخانه بخش فرهنگی مرکز را آغاز خواهد کرد.

 

Check Also

کشف یک طرح مخفی پشت «مونالیزا»

یک دانشمند به کمک دوربین‌های پیشرفته یک طراحی مخفی در لایه‌های زیرین نقاشی «مونالیزا» کشف …