چنارهای تهران گم می‌شوند!

گرچه موضوع قطع چنارهای حاشیه خیابان ولیعصر موضوع تازه ای نیست، اما در کنار این فاجعه زیست محیطی که از آغاز پروژه بازسازی پیاده روهای خیابان ولیعصر توسط پیمانکار وقت آغاز شد، نه فقط این پیاده روها با سنگهای با کیفیت و با رعایت ظرافت در اختیار مردم قرار نگرفت، بلکه سیمان ریزی اطراف چنارهای هنوز زنده، حصار بندی آهنی و سنگی دور تنه این درختان بی آزار موجب شده در کنار آلودگی هوا، سبب تخریب و فشار روز افزون آنان گردد.
خاک اره اطراف درخت حاکی از قطع بقایای باقی مانده در روزهای اخیر توسط متولی نازنین می باشد!

خاک اره اطراف درخت حاکی از قطع بقایای باقی مانده در روزهای اخیر توسط متولی نازنین می باشد!
چاله های زباله که تا چندی پیش تنه درختی در آن ایستاده بوده!

چاله های زباله که تا چندی پیش تنه درختی در آن ایستاده بوده!
ایجاد مزاحمت کنده درخت برای موتورسواران عزیز که جای پارک آنها را در پیاده رو گرفته!

ایجاد مزاحمت کنده درخت برای موتورسواران عزیز که جای پارک آنها را در پیاده رو گرفته!
مزاحمت بقایای درخت ساقط شده برای عابرینی که ممکن است پایشان به این زائده گیر کرده و به زمین واژگون گردند!

مزاحمت بقایای درخت ساقط شده برای عابرینی که ممکن است پایشان به این زائده گیر کرده و به زمین واژگون گردند!
برچیدن آخرین آثار چنارهای زیبای خیابان ولیعصر(عج)

برچیدن آخرین آثار چنارهای زیبای خیابان ولیعصر(عج)
صحنه ای دلخراش که به راحتی از چشم مردم  دور مانده. قطع درخت و ساختن پل بر روی آن!

صحنه ای دلخراش که به راحتی از چشم مردم دور مانده. قطع درخت و ساختن پل بر روی آن!
سنگ چینی عجیب پیمانکار نشان می دهد ظاهراً به احترام تنه ای که قبلاً بوده جایی به آن اختصاص داده که بعداً اثری از بقایای درخت باقی نمانده!

سنگ چینی عجیب پیمانکار نشان می دهد ظاهراً به احترام تنه ای که قبلاً بوده جایی به آن اختصاص داده که بعداً اثری از بقایای درخت باقی نمانده!
کنده مدفون زیر دریچه ورود آب سطح خیابان!

کنده مدفون زیر دریچه ورود آب سطح خیابان!
شکاف بر روی تنه خشک شده چنار!

شکاف بر روی تنه خشک شده چنار!
شکاف بر روی درخت بیمار!

شکاف بر روی درخت بیمار!
استفاده از کنده درخت برای ریختن زباله و ته سیگار!

استفاده از کنده درخت برای ریختن زباله و ته سیگار!
استفاده از تنه درخت بجای تابلو راهنما!

استفاده از تنه درخت بجای تابلو راهنما!
فشار مضاعف سنگ به تنه درخت !

فشار مضاعف سنگ به تنه درخت !
استفده خلاقانه کاسبین خیابان ولیعصر از تنه درخت!

استفده خلاقانه کاسبین خیابان ولیعصر از تنه درخت!
کنده کاری نا مهربانانه توسط عابرین بر روی چنارهای زندانی

کنده کاری نا مهربانانه توسط عابرین بر روی چنارهای زندانی
نمونه ای از چنار زندانی در حصار آهنی

نمونه ای از چنار زندانی در حصار آهنی
استفاده از کنده درخت برای بالانس کردن لوله پلیمیری آب!

استفاده از کنده درخت برای بالانس کردن لوله پلیمیری آب!
شاید بتوان حتی از کنده های زخمی برای استراحت مردم استفاده کرد!

شاید بتوان حتی از کنده های زخمی برای استراحت مردم استفاده کرد!
فشار تنه زخمی درخت به سنگهای پیاده رو و شکستن آنها در اثر فشار

فشار تنه زخمی درخت به سنگهای پیاده رو و شکستن آنها در اثر فشار
احتمالاً این کنده های وا مانده از تنه های تنومند سالهای پیش به زودی برچیده خواهد شد

احتمالاً این کنده های وا مانده از تنه های تنومند سالهای پیش به زودی برچیده خواهد شد
پیمانکار با چه ذهنیتی دور تنه قطع شده سنگ چینی کرده!!!

پیمانکار با چه ذهنیتی دور تنه قطع شده سنگ چینی کرده!!!
برچیدن بقایای بجای مانده از کنده درخت و احتمالاً آجر چینی بر روی آن در روزهای آینده

برچیدن بقایای بجای مانده از کنده درخت و احتمالاً آجر چینی بر روی آن در روزهای آینده
دفن تنه قطع شده زیر پل بتونی!

دفن تنه قطع شده زیر پل بتونی!

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …