تشکیل کارگروه مشترک صنایع دستی بین ایران و روسیه


در دیدار مسئولان فرهنگی دو کشور پیشنهاد شد:

تشکیل کارگروه مشترک صنایع دستی بین ایران و روسیه

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشورمان در دیدار با معاون اول و قائم مقام وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه پیشنهاد داد کارگروهی مشترک بین دوکشور با موضوع همکاری در حوزه صنایع دستی تشکیل شود.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …