«خورشيد آينه‌اي» براي نجات شهري از تاريکي

سه آينه غول‌پيکر که با استفاده از رايانه کنترل مي‌شوند، مسير حرکت اشعه خورشيد را در امتداد افق دنبال کرده و آن را به سمت ميدان اصلي شهر منعکس مي‌کنند.

شهر «رجوکان»‌ در 145 کيلومتري از «اسلو»،‌ پايتخت نروژ و در ميان دره‌اي قرار دارد و اين موقعيت جغرافيايي در بيشتر مواقع سال آن را از تابش مستقيم اشعه خورشيد محروم کرده است.

پروژه فوق از 31 اکتبر در اين شهر افتتاح شده و اشعه خورشيد را به وسعت 604 مترمربع به اين شهر منعکس مي‌کند.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه هافينگتن پست، اين نخستين بار نيست که اين ايده در شهر رجوکان ارائه مي‌شود. حدود 100 سال پيش نيز «سم ايد»، بنيانگذار اين شهر ايده بکارگيري آينه را براي منعکس کردن نور خورشيد به سمت اين شهر دره‌اي مطرح کرده بود. البته بديهي است که ايده وي در آن زمان بسيار پيچيده محسوب مي‌شد براي همين هرگز قابل فهم نبود. مقامات اين شهر در عوض وسيله‌اي شبيه تله‌کابين ساختند تا شهروندان تشنه نور خورشيد را در ماه‌هاي زمستان به بالاي کوه ببرند تا از اشعه خورشيد بهره‌مند شوند.

کارشناسان اين پروژه مي‌گويند: هرچند انعکاس پرتوهاي خورشيدي اندکي از شدت خود را از دست مي‌دهد اما اين کاهش شدت چندان زياد نيست. آنها اعلام کردند که پرتوهاي منعکس‌شده 80 تا 100 درصد از اشعه دريافتي را منعکس مي‌کند.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …