233 هکتار از اراضي استان رفع تصرف شد

به گزارش ایرانگرد نیوز، احمد عفتان افزود: با پيگيري و اجراي 28 راي قطعي صادره از محاکم قضايي استان، اين ميزان از اراضي ملي رفع تصرف شد.

وي اضافه کرد: بيشترين مساحت اراضي عودت داده شده مربوط به بخش جعفريه با ميزان 161هکتار در پنج فقره پرونده بود.

وي با بيان اينکه از ابتداي سال جاري تعداد 67 پرونده تخلفي جديد توسط عوامل يگان حفاظت اين اداره کل تشکيل و به مراجع قضايي ارسال شده است، اظهار کرد: در اين راستا، اقدامات لازم براي بازگرداندن نزديک به 400 هکتار اراضي تصرفي ملي به عمل خواهد آمد.

عفتان تصريح کرد: با توجه به هماهنگي خوبي که از طريق تشکيل جلسات شوراي سياستگذاري حفظ حقوق بيت‌المال استان به عمل آمده، به هيچ وجه اجازه تصرف اراضي ملي به هيچ فردي داده نخواهد شد و با متصرفان به شدت برخورد قانوني مي‌شود.

وي يادآور شد: طي چند سال گذشته و با اجراي 183 حکم قطعي قضايي بيش از 2870 هکتار از اراضي تصرفي ملي در استان به بيت‌المال برگشت داده شده است.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …