سنگ نگاره ها

1010426_10200171219910765_820948496_n
طرح پيكره هاي مفرغي و طرح روي سفالينه ها، به نظر نگارنده برگرفته از نقوش سنگ نگاره هاي درون غار ها و كوه هايي است كه هنرمندان آنها طي هزاران سال در زيستگاه هاي خود خلق كرده اند. با روستا يا شهر نشيني شدن. آن هنرهاي زيباي درون غار ها و كوه ها را در قالب هنرهاي انتزاعي و با تكنيك هاي هنري قوي تر به عنوان طرح روي سفالينه ها، مفرغ ها و فرش ها به خانه هاي خود آوردند.
محمد ناصری فرد : محقق و پژوهشگر

Check Also

فاز سوم مرمت قلعه هزاره میناب آغاز شد

رضا برومند گفت: در این فاز از مرمت، ۱۷ متر مکعب، دیوار خشتی و ۷۲ …