مرکز فنون هوایی یک قدم تا اجاره‌نشینی


مرکز فنون هوایی یک قدم تا اجاره‌نشینی

نتیجه خانه‌دار کردن مردم در دولت دهم بس نبود اینک نوبت اجاره‌نشینی مرکز فنونی‌هاست.مرکزی که بیش از 70 سال قدمت دارد و تاکنون با هر سازی رقصیده.معلوم نیست که پس از اجاره دادن این مرکز چه اتفاقات ناخوشایندی می‌افتد اما آن‌چه که مسلم است همیشه در تاریخ بی‌تدبیری و بررسی نکردن همه جوانب برای تصمیم گیری مناسب تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته است.

Check Also

حضور کشورهای همسایه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری …