مشکلات تأمین زمین برای طرحهای حوزه گردشگری برطرف می شود


با تصویب هیأت مقررات زدایی:

مشکلات تأمین زمین برای طرحهای حوزه گردشگری برطرف می شود

چهل ویکمین نشست هیات نظارت بر مقررات‌زدایی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، با حضور ‘بهروز علیشیری’ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی و اتاقهای بازرگانی و تعاونی برگزار شد.

Check Also

حضور کشورهای همسایه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری …