گونه‌هاي جانوري را از زيستگاه‌هاي اصلي‌ خود خارج نکنيد

اکبرمحمدزاده : بارها مشاهده شده است که افراد هنگام گردش در طبيعت، گونه‌هاي مختلف جانوري را از زيستگاه خود خارج کرده و بعد از مدتي آنها را تحويل اين اداره مي‌دهند که اين گونه‌ها براي بازگشت مجدد به زيستگاه اصلي دچار مشکل اساسي مي‌شوند و در بعضي مواقع حتي به نابودي آنها منجر مي‌شود.

وي با بيان اينکه در ماه‌هاي اخير همشهريان ايلامي سه بهله عقاب، دو سارگپه، يک دليجه، يک قطعه کبک و يک سرخرگوش را تحويل اداره نظارت برحيات وحش دادند، تصريح کرد: انجام اين کار ظلم به حيات وحش و محيط زيست است انتظار ما از همه دوستداران طبيعت ومحيط زيست اين است که تحت هيچ شرايطي گونه‌هاي مختلف جانوري را از زيستگاه‌هاي اصلي خودشان خارج نکنند تا همواره در طبيعت بمانند.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …