آخرين بازمانده درناي سيبري به ايران بازگشت

به گزارش ایرانگرد نیوز، احمد علي کيخا معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين خبر گفت: درناي سيبري پرنده مهاجري است که هرساله براي زمستان گذراني از آبان ماه تا اسفند ماه به کشور ايران مي آيد.

وي با بيان اينکه اين آخرين بازمانده از درناي سيبري است، گفت: کشور ايران دخل و تصرفي در اندازه جمعيت درناي سيبري ندارد و زيستگاه جوجه آوري اين پرنده مهاجر در منطقه سيبري روسيه است.

کيخا با اشاره به اقدامات ايران براي افزايش جمعيتي درناي سيبري که به سمت نابودي است، گفت: پروژه بين المللي براي حفظ زيستگاه اين گونه نادر و آموزش جوامع محلي در مدت 6 سال اجرا شده و براي حذف خطرات احتمالي از زيستگاه زمستان گذران درنا موفق بوده است.

وي با بيان اينکه اين گونه در ايران شکار نمي شود و براي جوامع محلي قداست دارد، اظهار داشت: اين گونه در زيستگاه جوجه آوري خود در روسيه دچار مشکل است و در چند سال اخير در سيبري مرکز تکثير و جوجه آوري درنا راه اندازي شده است.

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اينکه وضعيت درناي سيبري در مدت زمستان گذراني در فريدون کنار به صورت روزانه پايش مي شود، گفت: اين پرنده مهاجر در پايان اسفند ماه به کشور روسيه باز مي گردد.

وي ياد آور شد: اولين بار در دهه پنجاه، 16-14 قطعه درناي سيبري در ايران مشاهده شده است.

گفتني است، درناي سيبري پرنده مهاجري است که داراي جمعيت غربي، مياني و شرقي است که جمعيت غربي آن به سمت ايران مي آيد و جمعيت مياني اين پرنده در هندوستان و قزاقستان زندگي مي کرده است که منقرض شده است. بيشترين جمعيت اين گونه جمعيت شرقي آن است که تعداد 3 هزار قطعه جمعيت دارد.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …