رقابت آژانس‌داران ایرانی بر سر قیمت است نه کیفیت خدماتمدیر فروش بخش ایران یکی از آژانس‌های ترکیه:


رقابت آژانس‌داران ایرانی بر سر قیمت است نه کیفیت خدمات

نوسان بازار ارز نه تنها در کاهش تعداد مسافران خروجی تاثیرگذاشت بلکه در کیفیت خدمات سفر نیز بی تاثیر نبود. چنانکه در حال حاضر شاهد رقابت آژانسداران بر سر ارائه قیمت کمتر هستیم نه ارائه کیفیت خدمات تور بهتر.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …