دیوان عدالت اداری موضوع تشکیل شورای صنفی پخش نمایش خانگی را بررسی می کندبه دنبال بی توجهی رییس سازمان سینمایی و با درخواست اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران


دیوان عدالت اداری موضوع تشکیل شورای صنفی پخش نمایش خانگی را بررسی می کند

موضوع تشکیل شورای صنفی پخش شبکه نمایش خانگی کشور از سوی رییس دیوان عدالت ادرای جهت بررسی های بیشتر به دفتر معاونت هیات عمومی دیوان ارجاع شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …