بزرگ‎ترین ساختمان جهان درچین افتتاح شددر ادامه رقابت شتابزده چین و امارات برای جبران عقب ماندگی‎های فرهنگی


بزرگ‎ترین ساختمان جهان درچین افتتاح شد

با افتتاح بزرگ‎ترین ساختمان جهان به نام مرکز جهانی قرن قرن‎نو ‘دورتازه‎ای ازرقابت چین و امارات برسر جبران بدنامی و عقب ماندگی فرهنگی،از طریق کسب عنوان بزرگترین‎های جهان، آغاز شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …