جریمه سنگین مسافر بدلیل ازجا افتادن یک حرف از نامش هنگام رزو بلیت
جریمه سنگین مسافر بدلیل ازجا افتادن یک حرف از نامش هنگام رزو بلیت

اشتباه یک مسافر در تلفظ نام خود هنگام رزو پرواز و جاافتادن یک حرف ازنامش، سبب شد برای رزو پرواز 500 یورو هزینه گرفت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …