نگاهی به اظهارات حسن روحانی درباره گردشگری در 100 روز گذشته

گردشگری؛ پر وعده، اما بی نتیجه

نگاهی به اظهارات حسن روحانی درباره گردشگری در 100 روز گذشته

 

توجه رئیس جمهور به گردشگری بحث جدیدی نیست. حسن روحانی از آن زمان که به عنوان یکی از نامزدها انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سفرهای تبلیغاتی اش را آغاز کرد، بحث گردشگری و توجه به حوزه توریسم را به عنوان یکی از اصلی ترین فرازهای اظهاراتش انتخاب کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …