روسیه گوی رالی “جاده ابریشم” را ربود




روسیه گوی رالی ‘جاده ابریشم’ را ربود

مسابقه اتومبیل‌رانی ‘جاده ابریشم ‘ طی روزهای گذشته در مسیر مسکو – سوچی برگزار شد. این درحالی است که با وجود حضور ایران در مسیرهای سالهای گذشته این مسابقات، در سال جاری نامی از ایران در مسیرهای این مسابقات دیده نمی‌شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …