قورخانه رنگی شد، کهنترین پایتخت ایران بحران زدهمیراث در هفته‌ای که گذشت


قورخانه رنگی شد، کهنترین پایتخت ایران بحران زده

این هفته هم میراث فرهنگی روزهای باشکوهی به خود ندید. کهنترین پایتخت آن به دلیل نبود حفاظت‌های مناسب بحران زده و قورخانه تاریخی تهران هم با رنگ زیباسازی شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …