ارتقای ایمنی؛‌ مرثیه خاطرات شیرین در صنعت حمل و نقل هواییگفت‌وگو با مدیرعامل جدید زاگرس‌ایر؛


ارتقای ایمنی؛‌ مرثیه خاطرات شیرین در صنعت حمل و نقل هوایی

خاطره ای که از ناوگان هوایی طی سال ها تحریم و مشکلات اقتصادی و حتی به هر دلیلی بر جای مانده دیگر خاطره نیست که در یادها بماند بلکه مرثیه ای‌است که با شنیدنش فقط جرقه ای ازخاطرات تلخ در یادها ثبت می‌شود.این که چطور می‌توان تا حدودی برای ثبات صنعت حمل و نقل هوایی آن هم از نوع خصوصی تلاش کرد حرفی است که در یک کلام مدیرعامل زاگرس ایر به آن پاسخ داد: ارتقای ایمنی.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …