خداحافظی تدریجی آژانس‎های مسافرتی از بازارسفرهای جهانی
خداحافظی تدریجی آژانس‎های مسافرتی از بازارسفرهای جهانی

به دلیلی افزایش میزان استفاده از روش‎های اینترنتی در رزو برنامه های سفر، آژانس‎های مسافرتی به تدریج از بازارهای سفر محو و حذف می‎شوند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …