ارتباطات سیاسی در ساخت فرودگاه‌های جدید نقش داردبدون توجه به زیادهی فرودگاه‌های فعلی انجام می‌شود


ارتباطات سیاسی در ساخت فرودگاه‌های جدید نقش دارد

ساخت فرودگاه در ایران همچنان بحث‌انگیز است و توجیه اقتصادی هنوز سرتیتر موضوعاتی است که در ساخت فرودگاه‌ها نسبت به آن واکنش نشان داده می‌شود. با این‌حال برخی مسئولان می‌گویند که تداوم ارتباطات سیاسی علت اصلی ساخت فرودگاه‌های جدید است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …