ارکسترها متولی می‌خواهند!
ارکسترها متولی می‌خواهند!

هرچند با تشکیل موسسه ارکستر ایران، آینده ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت؛ اما مدیرعامل بنیاد رودکی، موسسه ارکستر ایران را متولی خوبی برای ارکسترها می‌داند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …