تار از پود بافت های تاریخی ایران گسست، گردشگری شبانه رویایی مضحک!
تار از پود بافت های تاریخی ایران گسست، گردشگری شبانه رویایی مضحک!

دیگر همه می دانند از بافت های تاریخی ایران، تنها اسکلتی به جا مانده که روزها درگوشه ای از شهر می پوسد و شبها با ارواح سرگردان، گردشگر که نه هر موجود زنده ای را فراری می دهد! این اتفاق درحالی می افتد که در بسیاری از کشورهای اسلامی، ماه رمضان فرصتی مناسب برای گردشگری شبانه و درآمدزایی از مناطق تاریخی محسوب می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …