تغییرات مدیریتی سازمان هواپیمایی در سکوت خبری
تغییرات مدیریتی سازمان هواپیمایی در سکوت خبری

در حالی کمتر از 15 روز آینده تمامی وظایف و اختیارات از دولت دهم به یازدهم می‌رسد که گویا هنوز تغییر و تحول در برخی سازمان‌های دولتی ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام یکی از مدیران سازمان هواپیمایی کشور برای ۱۵ روز آینده تغییر کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …