تعطیلی 4 ساعته فرودگاههای استان تهران

IMAGE634981006599079432.png

” سعید اکبری” مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:«با صدور نوتام (اطلاعیه هوانوردی) از ساعت 8 تا 12 روز 14خردادماه فرودگاههای واقع در استان تهران از جمله فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، فرودگاه مهرآباد، پیام، آزادی، مهر شهر کرج، آبیک، مجموعه آسمان ری و مجموعه سپهر بسته اعلام می شود.»

وی افزود:« براساس نوتام(اطلاعیه هوانوردی) بسته شدن این فرودگاهها به تمامی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شده است.»
مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه یادآورشد:« از آنجا که این بسته شدن فرودگاه ها در نشریه اطلاعات هوانوردی(AIP) گنجانده شده است، شرکت های هواپیمایی موظف هستند با توجه به لحاظ کردن این موضوع نسبت به تنظیم برنامه پروای خود اقدام کنند، برهمین اساس با برگزاری جلسات متعدد برنامه پرواز هواپیماها در خارج از ساعات یادشده تنظیم شده و تلاش می شود خللی در برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی ایجاد نشود.»

Check Also

آزمون گردشگری در کرونا

برگزاری آزمون گردشگری با وجود کرونا

آزمون گردشگری با شرکت ۶۰۶۱ داوطلب برگزار شد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی …