از تبرئه مدیر اداره کل بنادر تا تعلیق ساخت جاده کمربندیدر سال 92 در باغ گیاهشناشی نوشهر چه گذشت؟


از تبرئه مدیر اداره کل بنادر تا تعلیق ساخت جاده کمربندی

باغ گیاهشناسی نوشهر طی دو سال اخیر روزهای پرحادثه ای را سپری کرده است. از قطع شدن 11 هزار اصله درخت در آن تا متهم شدن مدیر اداره کل بنادر نوشهر و سپس تبرئه او و در نهایت تعلیق ساخت جاده کمربندی.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …