حدود 18 میلیون صفحه از منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتالی شد
حدود 18 میلیون صفحه از منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتالی شد

تا پایان تیرماه سال جاری تعداد 17 میلیون و 900 هزار و 797 صفحه از منابع اولویت دار سازمان اسنادو کتابخانه ملی دیجیتالی شدند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …