فراموشی روابط عمومی اسبق؛ مصلحتی یا واقعی؟
فراموشی روابط عمومی اسبق؛ مصلحتی یا واقعی؟

آقای حسن محسنی، مدیر اسبق روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به تازگی با ادبیاتی بیگانه با فرهنگ ایرانی و اسلامی به مصاف انتقاد دلسوزانه و مودبانه آقای دکتر کامیار عبدی، باستان­شناس و پژوهشگر شناخته­شده و بنام کشور، رفته­ اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …