ایران به عضویت اتحادیه جهانی غارشناسی درآمد
ایران به عضویت اتحادیه جهانی غارشناسی درآمد

ایران پس از سال‌ها تلاش به‌عنوان عضو رسمی «اتحادیه‌ی جهانی غارشناسی» پذیرفته شد و به ۶۱ عضو دیگر این اتحادیه پیوست.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …