ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!ارکان وزارت راه مغول ماند؛


ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!

ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی از جمله اتفاقات مهمی بود که طی دو سال گذشته در کارنامه دولت ثبت شد. این طرح موافقان و مخالفانی بسیاری داشت اما آن‌چه که مشهود است امروز موافقان دیگر موافق این موضوع نیستند و معتقدند باید برای رفع مشکلات حاصل از این ادغام کاری کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …