«برکه فروتن» با «مکافات» به شانزدهمین جشنواره آئینی سنتی می آیددر استقبال از شانزدهیمن جشنواره بین المللی نمایش های آئینی سنتی


«برکه فروتن» با «مکافات» به شانزدهمین جشنواره آئینی سنتی می آید

نمایش «مکافات»، به نویسندگی آرمان دلیران و کارگردانی برکه فروتن، در شانزدهمین جشنواره بین المللی آئینی سنتی اجرا می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …