مناطق نمونه گردشگری فدای غیرحرفه‌ای‌ها شدسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


مناطق نمونه گردشگری فدای غیرحرفه‌ای‌ها شد

مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری از جمله مصوباتی هستند که به دلیل کار غیرکارشناسانه در آنها نه تنها شاهد توسعه گردشگری نیستند بلکه توسعه گردشگری ناپایدار را طی می‌کنند. ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه‌، تصمیماتی که مبنای سیاسی دارند، عدم فرهنگ‌سازی و نبود زیرساخت‌ها در مناطق سبب شده‌ تا این مناطق تنها یک نام را یدک بکشند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …