حریم تاریخ هزاره اول نقض شد، دکل‌ها‌ی ۲۲۰ کیلو وایتی پیروز میدان!
حریم تاریخ هزاره اول نقض شد، دکل‌ها‌ی ۲۲۰ کیلو وایتی پیروز میدان!

داستان وارونه شد؛ اگر تا دیروز ارگان‌ها و نهاد عمرانی موظف به رعایت ضوابط میراث فرهنگی و احترام به حرایم آثار تاریخی بودند، حالا با نصب دکل‌های فشارقوی برق در قلعه اسماعیل‌آقا، میراث فرهنگی موظف به رعایت حریم ۴۰ متری دکل‌ها شده‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …