باغچه‌های تپه هگمتانه روی خاک بکر و صخره استجوابیه سازمان میراث فرهنگی به خبر «سبز شدن باغچه‌ها روی سر پایتخت افسانه‌ای مادها»


باغچه‌های تپه هگمتانه روی خاک بکر و صخره است

مسئولان سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به خبر «سبز شدن باغچه‌ها روی سر پایتخت افسانه‌ای مادها» عنوان کردند که محوطه‌سازی به صورت ایجاد باغچه‌هایی با استفاده از جالیز و شمشاد در قسمتی از ورودی تپه هگمتانه صورت گرفته که به گواه نتایج کاوش های باستان شناسی فاقد هرگونه آثار تا خاک بکر و صخره است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …