حج بیش از پیش الکترونیکی می‎شود
حج بیش از پیش الکترونیکی می‎شود

حج از امسال مجهز به فناوریهای الکترونیکی ویژه‎ای می‎شود که هدف آن شناسایی زایران غیر قانونی است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …