بحرین فطر امسال از گردشگران عید محروم ماند
بحرین فطر امسال از گردشگران عید محروم ماند

خشونت‎های خیابانی اخیر در بحرین، مسافران عید فطر را از بحرین روانه اردن و امارات و حتی تایلند کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …