تعریض خیابان ولیعصر قاتل اصلی چنارهاست؟شایعه تعریض خیابان ولیعصر قوت گرفت


تعریض خیابان ولیعصر قاتل اصلی چنارهاست؟

چنارهای بلندترین خیابان خاورمیانه کم کم دارد، پیچیده می‌شود. آخرین اخباری که در مورد مرگ وسیع این درختان منتشر شد، دل بسیاری از ایرانیان را لرزانده است. بررسی روند قطع درختان در چند سال اخیر هم نشان داد که این نگرانی‌ها چندان بی علت نیست. طی چند ساله گذشته هزاران اصله چنار از خیابان ولیعصر شبانه بریده شدند. کارشناسان میراث فرهنگی می‌گویند، قرار است این خیابانی که از قضا ثبت ملی هم شده، تعریض شود. مسئولان شهرداری اما زیر بار این حرف نمی‌روند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …