ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

یکپارچه سازی خدمات رسانی به گردشگران؛

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

با موافقت دولت و به منظور سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از چند دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …