از مذاکره با نماینده بیضایی تا فیلم جنگی ساختن پناهیچالش‌های چند ساله سینما در گفتگو با مدیرعامل فارابی-۱


از مذاکره با نماینده بیضایی تا فیلم جنگی ساختن پناهی

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …