جنتی کارش را به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد آغاز کردتودیع و معارفه در ساختمان بهارستان؛


جنتی کارش را به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد آغاز کرد

علی جنتی صبح امروز طی مراسمی نه چندان رسمی فعالیتش را به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت یازدهم آغاز کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …