سید محمد بهشتی: نجفی سازمان میراث فرهنگی را از نو برپا می‌کند

ImageHandler1.ashx سید محمدبهشتی، رئیس دوره‌های پیشین سازمان میراث فرهنگی درباره انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان رئیس جدید این سازمان گفت: «به نظر من شانس با سازمان میراث فرهنگی یار بوده‌است. این سازمان در حوزه میراث فرهنگی، ساختاری کاملا علمی دارد و با توجه به سوابق آقای نجفی در دوره وزات خود بر آموزش و پرورش و حضور او در عرصه علمی کشور،‌ می‌توانند برای این بخش از سازمان مفید باشند.»

وی در ادامه افزود: «از سوی دیگر سازمان در حوزه گردشگری مستلزم برنامه‌ریزی و تعامل بین دستگا‌هی است که در این‌جا سوابق حضور آقای نجفی در مدیریت سازمان برنامه و بودجه می‌تواند، کمک خوبی برای ریاست او در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد.»

بهشتی در پایان یادآور شد: «آقای نجفی از مدیران کارکشته کشور است. او می‌تواند سازمان میراث فرهنگی را از نو برپا کند.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …