رابطان دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد معاونت سرمايه گذاري در استان ها تعيين شدند

Image228888

سرپرست دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد از تعيين رابطان دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع در استان ها خبر داد.

«عليرضا ارجمندي» در گفت وگو با ميراث آريا(CHTN)، با اشاره به اهداف تعيين رابطان اين دفتر گفت: رابطان دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد در استان ها از سوي قائم مقام رئيس سازمان و مديران کل استان ها و با هدف ايجاد ارتباط و ارائه مشاوره تعيين شده اند.

وي تقويت ارتباط، استفاده از نظرات مشورتي رابطان و ارائه خدمات براي ساماندهي و بهبود وظايف تشکل ها در ارتباط با موضوع فعاليت ها در استان ها را از مهمترين اهداف تعيين رابطان اين دفتر ذکر کرد.

ارجمندي با بيان اين که به زودي کارگاه آموزشي براي کارشناسان اين حوزه به منظور آشنايي با وظايف، نحوه پيگيري امور و ايجاد ارتباطي مستمر برگزار خواهد شد خاطر نشان کرد: اين کارگاه آموزشي با هدف فعال سازي تشکل ها از سوي دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد برگزار خواهد شد.

Check Also

کرونا را جور دیگر باید دید

یک استاد دانشگاه بر این باور است که «کرونا و قرنطینه خانگی باعث شد تا …