گردشگری بدون مدیریت و زیر ساخت مناسب، اشتغال زا نیستنماینده های استان های شمالی؛


گردشگری بدون مدیریت و زیر ساخت مناسب، اشتغال زا نیست

دو تن از نماینده‌های استان‌های شمالی کشور معتقدند میراث فرهنگی و گردشگری عرصه خوبی برای ایجاد اشتغال هستند، اما جای خالی مدیران کارآمد و زیرساخت‌ها در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری احساس می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …