رئيس محيط زيست دوباره ما را انگشت نماي جهان نکند

مهندس وحيد نوروزي: وقتي که احياي درياچه اروميه در اولين جلسه دولت جديد به عنوان يک ماموريت براي وزير نيرو در نظر گرفته شد، هم خوشحال شديم و هم ناراحت.

وي ادامه داد: خوشحالي از اين بابت که رييس جمهوري اولين قولي که قصد اجراي آن را دارند يک قول محيط زيستي است که به مردم اروميه دادند و ناراحتي از اين بابت که ارگان تخصصي اين موضوع سازمان محيط زيست است که در هشت سال گذشته در وضعيت شديد انفعالي بوده و اکنون اين ماموريت به جاي آن که به رييس جديد سازمان محيط زيست داده شود به وزير نيرو داده شده است.

بنيانگذار اولين تشکل زيست‌محيطي دانشجويي کشور با تاکيد بر اينکه فرصت سوزي در انتخاب رييس جديد سازمان محيط زيست را يک دغدغه ملي مي دانيم ابراز عقيده کرد: محيط زيست نياز به مديري مقتدر، توانمند و با وجهه بين المللي دارد. وزيري که در طول دوران وزارت کشاورزي خود کليدواژه‌اش «واگذاري» بوده قطعا بدترين انتخاب براي سازمان حفاظت محيط زيست است.

وي تاکيد کرد: وضعيت وخيم تالاب‌هاي کشور، هجوم ريزگردها، نابودي درياچه اروميه، تخريب جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده، هجوم وسيع صنايع براي پيشرفت بدون ارزيابي دقيق و فني و کاهش شديد گونه‌هاي گياهي و جانوري از جمله مشکلات بزرگ زيست محيطي کشور است که فردي با سابقه کشاورزي قطعا نمي‌تواند آنها را برطرف کند.

نوروزي با اشاره به اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است که توافق براي رياست جديد سازمان محيط زيست در حال نهايي شدن است و به زودي رييس جديد سازمان محيط زيست معرفي مي‌شود گفت: کمترين انتظار ما از رييس جمهوري انتخاب گزينه‌اي براي تصدي اين سازمان است که نخواهد محيط زيست را هبه کند، هواي شهرها را آبپاشي کند، سيرک در قلمرو سازمان محيط زيست راه بياندازد و دست به اقدامات عجيب و غريبي بزند که در دنيا انگشت‌نما شويم.

وي گفت: توسعه مراودات بين المللي، حضور قدرتمند در کنوانسيون‌ها و پروتکل‌ها، ارتقاي وجهه بين المللي محيط زيستي ايران و حفاظت قدرتمندانه از محيط زيست در برابر زياده خواهي صنايع و تخريب کنندگان محيط زيست مسائلي است که از رييس جديد سازمان محيط زيست انتظار مي‌رود.

نوروزي تاکيد کرد: رييس جديد سازمان محيط زيست بايد اهل انديشه و عمل سبز باشد و ميز رياست را نخواهد به هر قيمتي حفظ کند. از سوي ديگر از رييس جمهوري نيز انتظار داريم با حمايت ويژه و تدبيري که از ايشان سراغ داريم هرچه سريعتر مرد قدرتمند و با وجهه بالاي بين‌المللي را براي رياست سازمان محيط زيست معرفي کنند تا شايد زخم عميق محيط زيست کشور التيام يابد.

:: دانلود فایل ضمیمه ()

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …