رسیدگی به حادثه‌دیدگان حوادث سال ۸۸ اقدامی خیرخواهانه بودشورای شهر در دفاع از نجفی مطرح کرد:


رسیدگی به حادثه‌دیدگان حوادث سال ۸۸ اقدامی خیرخواهانه بود

حضور محمدعلی نجفی در جایگاه ریاست سازمان میراث فرهنگی امروز جلسه شورای شهر را تحت تاثیر قرار داده بود. مسجد جامعی،‌ کاشانی، بیادی، دبیر و ابتکار به همکار سابق خود تبریک گفتند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …