مدیران جویای کار قالیچه ‌به دست سراغ نجفی می‌روند
مدیران جویای کار قالیچه ‌به دست سراغ نجفی می‌روند

اولین روز کاری محمدعلی‌ نجفی با خداحافظی آخرین دست‌نشانده روسای سیاسی دولت دهم آغاز شد. کارمندان و کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی این اتفاق را درحالی به ‌فال نیک می‌گیرند که هنوز نگرانی‌ها نسبت به مدیران جویای کاری که قالیچه‌به‌دست سراغ نجفی می‌روند وجود دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …