طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازیداستقبال کارشناسان حفاظت و مرمت از رییس جدید سازمان میراث فرهنگی


طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازید

جمعی از کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی حضور رییس جدیدسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به این سازمان تبریک گفتند.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …