طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازیداستقبال کارشناسان حفاظت و مرمت از رییس جدید سازمان میراث فرهنگی


طرحی نو در سازمان میراث فرهنگی اندازید

جمعی از کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی حضور رییس جدیدسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به این سازمان تبریک گفتند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …