داوران ۴ رشته جشنواره تجسمی جوانان معرفی شدند
داوران ۴ رشته جشنواره تجسمی جوانان معرفی شدند

داوران چهار رشته بیستمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …