ازتشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه تا تدوام پلنگ کشان در ایران
ازتشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه تا تدوام پلنگ کشان در ایران

سهم تهرانی ها از گردشگری شبانه، میراثی از ایران با برچسب خارجی، تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی، کشته شدن یک پلنگ اصیل ایرانی در لرسستان و در نهایت تشکیل کارگزوهی بای نجات دریاچه ارومیه توسط دولت یازدهم از مهمترین رخدادهای صنعت گردشگری طی هفته گذشته بوده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …