امید به راه‌اندازی مجدد شورای عالی میراث فرهنگیانجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ


امید به راه‌اندازی مجدد شورای عالی میراث فرهنگی

رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمت عرض تبریک، نسبت به بهبود روند امور در سازمان ابراز امیدواری کردند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …