سالمندان و خردسالان؛ ۵۶ درصد مرگهای عابران پیاده
سالمندان و خردسالان؛ ۵۶ درصد مرگهای عابران پیاده

هر چند مرگ های ناشی از حوادث رانندگی طی سال های گذشته روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۹۱ به زیر ۲۰ هزار نفر (۱۹ هزار و ۸۹ نفر) رسید، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش زیادی از این مرگ ها را به خود اختصاص داده اند. به طوری که از چهار هزار و ۳۷۱ نفر عابر پیاده ای که در سال ۱۳۹۱ جان خود را از دست دادند، دو هزار و ۳۶۵ نفر آنها سالمند و خردسال یعنی ۱۲٫۴ درصد کل تلفات رانندگی سال ۱۳۹۱ بوده اند.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …