سالمندان و خردسالان؛ ۵۶ درصد مرگهای عابران پیاده
سالمندان و خردسالان؛ ۵۶ درصد مرگهای عابران پیاده

هر چند مرگ های ناشی از حوادث رانندگی طی سال های گذشته روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۹۱ به زیر ۲۰ هزار نفر (۱۹ هزار و ۸۹ نفر) رسید، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش زیادی از این مرگ ها را به خود اختصاص داده اند. به طوری که از چهار هزار و ۳۷۱ نفر عابر پیاده ای که در سال ۱۳۹۱ جان خود را از دست دادند، دو هزار و ۳۶۵ نفر آنها سالمند و خردسال یعنی ۱۲٫۴ درصد کل تلفات رانندگی سال ۱۳۹۱ بوده اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …